Sunday, 31 March 2013

Speed 20 psm


Bacakan rencana di bawah mengikut peruntukkan masa diberikan. Jangan lupa rakamkan bacaan tersebut.
 
Selepas itu cuba dengar semula bacaan rencana tersebut dan guriskan rencana itu dan transkripkannya. Semoga berjaya....
 
 
Rencana:
Kerajaan memang sedar/ yang pendapatan anak-anak / kampung di lereng-lereng /gunung itu telah/menurun. Ini disebabkan /oleh anasir-anasir / (1 minit) yang merasa cemburu/ kepada kerajinan/ anak-anak muda itu. / Jika banyak usaha/ dilakukan dalam /masa ini Malaysia / akan maju tanpa /(1minit) ada rintangan. Ramai  / juga siswa dan siswi/ anak-anak kampung /yang menerima biasiswa. / Jadi pendidikan tinggi/ dan usaha bukan /menjadi sempadan kepada /anak-anak muda ini. /(1minit)
  (60 perkataan)
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...